Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia | Faculty of Languages