fbpx Faculty of Languages | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Zadania pracowników

Pokój: (nie podano)

mgr inż. Anna Paprocka , tel.: +48 58 523 23 31 , e-mail: anna.paprocka@ug.edu.pl
mgr Karolina Juszkiewicz , tel.: +48 58 523 23 99 , e-mail: karolina.juszkiewicz@ug.edu.pl
Agata Mieniuk , tel.: +48 58 523 31 75 , e-mail:
dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG , tel.: +48 58 523 43 82 , e-mail: psymb@ug.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi.

dr Magdalena Błażek dyżuruje w budynku administracyjnym w Gdańsku przy ul Bażyńskiego 1a w pokoju nr 313.
Dyżury od 2 marca 2020 roku odbywają się w poniedziałki w godzinach 13.30-15.00.
 


 

Pokój: 209

mgr Jolanta Gawałkiewicz , tel.: +48 58 523 31 27 , e-mail: jolanta.gawalkiewicz@ug.edu.pl

-sprawy pracownicze nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Ekonomicznego

- sprawy pracownicze nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Zarządzania

- czynności związane z systemem POLON

-sprawy związane z Polityką Ryzyka w UG w zakresie Działu Kadr

Pokój: 210

mgr Ewa Polonis-Galant , tel.: +48 58 523 23 10 , e-mail: ewa.polonis-galant@ug.edu.pl

- sprawy pracownicze nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Filologicznego

- sprawozdawczość ogólna

mgr Lena Schwarz , tel.: +48 58 523 24 92 , e-mail: lena.schwarz@ug.edu.pl
  • sprawy pracownicze nauczycieli akademickich i niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Społecznych ;

  • czynności związane z odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Pokój: 212

Grażyna Turowska , tel.: +48 58 523 23 30 , e-mail: grazyna.turowska@ug.edu.pl

- sprawy pracownicze pracowników Obsługi

- sprawy związane z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w UG

- sprawy związane z EZD

Pokój: 212a

mgr Izabela Dąbrowska , tel.: +48 58 523 24 19 , e-mail: rekid@ug.edu.pl

Pokój: 213

mgr Barbara Stożkowska , tel.: +48 58 523 31 28 , e-mail: barbara.stozkowska@ug.edu.pl

- sprawy pracownicze nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Prawa i Administracji

- administrowanie czynności związanych z oceną okresową pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

mgr Magdalena Szymanek , tel.: +48 58 523 23 13 , e-mail: magdalena.szymanek@ug.edu.pl

-  sprawy pracownicze nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

-  sprawy pracownicze nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

- sprawy pracownicze Biblioteki UG, Centrum Herdera, Wydawnictwa UG oraz Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Grażyna Stasiłowicz , tel.: +48 58 523 23 09 , e-mail: grazyna.stasilowicz@ug.edu.pl

-  sprawy pracownicze nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Historycznego

- sprawy pracownicze nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Biologii

- administrowanie czynności związanych z oceną okresową pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.