Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin | Faculty of Languages