fbpx Faculty of Economics | Faculty of Languages

Faculty of Economics

Symbol: 
E000

Dean

Deputy Dean for for Internationalization and Development

Deputy Dean for Research

Deputy Dean for Students and Education

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Katedr

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Studiów

Zastępcy Kierownika

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Post-doctoral fellow

Assistant

Pages