fbpx Faculty of Oceanography and Geography | Faculty of Languages

Faculty of Oceanography and Geography | Faculty of Languages

Faculty of Oceanography and Geography

Symbol: 
O000

Dean

Deputy Dean

Deputy Dean for Research and Development

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Kierownicy

Kierownicy Biur

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Post-doctoral fellow

Pages